DASK Nedir

27 Aralık 199 tarihinde TC Resmi Gazete’de yayınlanması ile devreye giren DASK ya da bilinen diğer adı ike Zorunlu Deprem Sigortası . Kısa yazılışı DASK olan terimin açılımı Doğal Afet Sigortaları Kurumu’dur. DASK’ın başlıca görevi, devletin özel sigorta şirketleri ile işbirliği yaparak oluşturduğu deprem teminat sistemini düzenlemek ve denetlemektir. Türkiye’de tüm gayrimenkul sahiplerinin yaptırmak mecburiyetinde olduğu, zorunlu deprem sigortası olarak da bilinen DASK poliçesi, diğer konut sigortaları ile birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir.

DASK Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Zorunlu deprem sigortası, yaşadığımız coğrafya itibari ile tüm gayrimenkul sahiplerini devlet güvencesi altına alan şemsiye sigorta sistemidir. DASK’a ek olarak yaptıracağınız konut sigortası ise riskin oluşması halinde DASK poliçeniz tarafından sınırlandırılan azami teminat değerini arttırdığı gibi poliçeniz içeriğine ve ek teminatlarına göre kapsamını da genişletir. DASK yaptırdığınızda bilmeniz gereken diğer hususlar ise şöyledir;

-Aynı gayrimenkul için iki farklı DASK poliçesi düzenlenmez.
-Hasar tazminatları ekspertiz işlemlerini takiben Doğal Afetler Sigorta Kurumu tarafından ödenir.
-- Sigorta poliçesi kesilmiş olsa bile prim ödenmediği takdirde başlamış sayılmayacağı için risk oluştuğu durumlarda ödeme alamazsınız.
DASK adres kodu, taşınmazınız için devlet tarafından atanan on hanelik kimlik numarasıdır

YANGIN SİGORTASI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Yangın sigortası primini hesaplamak için, işyeri faaliyeti ve risk analizi yapılması gerekir. En iyi prim hesabını yapmak için sizden istenen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz vermeniz gerekmektedir. NOT: sezginsigortam.com sizlere aracılık yapmakta olup, kestiğiniz poliçenizin neleri kapsadığını kontrol ederek ONAYLAYINIZ.


Zorunlu deprem sigortası bilinen DASK sisteminin ana amacı, sahibi olduğunuz bina deprem sebebi ile oluşacak maddi hasarları güvence altına almaktır. DASK’ın yapısal karakteri ise şu şekilde;

  • DASK poliçesi devlet tarafından yapılması mecburi kılınan bir sigorta türüdür. Her yıl yenilenmesi mecburidir.
  • Gayrimenkulünüzü kiraya vermek, doğalgaz, su ve elektrik bağlatmak için düzenli olarak yaptırmanız ve primlerini ödemeniz gerekir
  • DASK poliçesi sadece binaya gelecek zararları karşılar, eşyaların ve bina içindeki diğerin hasar riskini üstlenmez.
  • DASK poliçesi, deprem nedeni ile oluşan zararları karşılar. Bunlara deprem kaynaklı; yangın, yer kayması, infilak ve tsunami dahildir.
  • DASK poliçesinde konut teminat değeri her yıl düzenli olarak açıklanan metrekare birim fiyatına göre hesaplanır.
  • Konutların azami teminat değeri ya da risk oluştuğu takdirde alınacak en yüksek tazminat bedeli tavan değer ile sınırlandırılır.
  • Primlerin hesaplanması ise her yıl DASK tarafından ilan edilen bölgesel katsayılara göre hesaplanır.