İşyeri Sigortası Nedir

İşyeri sigortası, işyerinizin veya işyerinizdeki her türlü demirbaş eşya, makine-tesisat veya cam-emtia gibi varlıklarınızın güvence altına alınması amacıyla yapılan bir sigorta türüdür.

Neden İş Yeri Sigortası Yaptırmalıyım?

Ülkemizde KOBİ ve iş yerleri için sigorta güvencesi yaşamsal öneme sahiptir. Bu işletmeler, piyasadaki olumsuz gelişmeler ve ekonomik krizlerin yanı sıra çeşitli afetler, beklenmeyen olaylar, hasarlar ve kazalar karşısında da varlıklarını yine çok hızlı ve kolayca yitirebilmektedir. Bu nedenle, iş yeriniz için sigorta güvencesi, iç ve dış piyasada etkin ve güçlü bir şekilde yer almanızın temel dayanaklarından biridir.

İş Yeri Paket Sigortası Detayları

İş yerlerindeki emtiadan demirbaşa, elektronik cihazlardan makinelere, müşteri eşyasından çalışanlara ait eşyaya kadar tüm taşınır ve taşınmaz kıymetleriniz Anadolu Sigorta’nın ekonomik ve kapsamlı çözümle size sunduğu İş Yeri Paket Sigortası ürünüyle güvence altında. Satış yerleri, atölyeler, depolar, fabrikalar, imalathaneler, ambar ve ardiyeler ile özellik arz eden mekanlara; yangın, su baskını, taşıt çarpması, hırsızlık, cam kırılması ve daha pek çok riske karşı güvence sunuyoruz.


Neleri kapsar?

  • Ana Teminatlar: Yangın, yıldırım, infilak, Dahili su, İzolasyon yetersizliğinden kaynaklanan dahili su hasarları, Fırtına, Kara/hava/deniz taşıtları çarpması, Yer kayması, Yer kayması, Civar kazılar, Duman,Deprem Sel veya su baskını.Kar ağırlığı, Yangın, Enkaz kaldırma masrafları,Hırsızlık (Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea)Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, Kira kaybı, Alternatif iş yeri değişikliği masrafları, İş durması, Geçici adres nakil, Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı, Çalışanlara ait özel eşyalar, Cam kırılması sigortası - aynalar dahil-Cam kırılması nedeniyle gıda maddelerinde meydana gelecek bozulma, Acil Sağlık Hizmetleri, Hizmet İş yeri