Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller ve Kayıplar

Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen (yangın ve infilak ile yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı zararlar da dahil olmak üzere) tüm zararlar sigorta teminatının dışındadır. Ancak ek sözleşme ile bu genel şartlara ve ilişik klozlara göre bu teminat kapsamı içine alınabilirler:

- Grev, lokav, kargaşalık, halk hareketleri
-Terör
-Deprem

Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak ek sözleşme ile bu genel şartlara ve ilişik klozlara göre teminat kapsamı içine alınabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki hallerin neden olduğu yangın ve infilak ile yangın ve infilak sonucunda meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ek sözleşme olmasa da teminat kapsamı içindedir.


- Kar ağırlığı
-Sel ve su baskını
-Yer kayması
-Fırtına
-Dahili su
-Duman
- Taşıt çarpması (Kara, Deniz ve Hava taşıtları)
- Kötü niyetli hareketlerYANGIN SİGORTASI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Yangın sigortası primini hesaplamak için, işyeri faaliyeti ve risk analizi yapılması gerekir. En iyi prim hesabını yapmak için sizden istenen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz vermeniz gerekmektedir. NOT: sezginsigortam.com sizlere aracılık yapmakta olup, kestiğiniz poliçenizin neleri kapsadığını kontrol ederek ONAYLAYINIZ.